vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

21.07.2016

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, wraz z zarządzeniem zmieniającym

logo MKO
Warszawa, 20 lipca 2016 r.
 
KPU.571.1.2.2016.AP
 
REKRUTACJA DO SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY  2016/2017
    Komunikat         
Dyrektorzy   Szkół Ponadgimnazjalnych  oraz Rodzice i Absolwenci gimnazjów z woj. mazowieckiego
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością terminowego dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, którzy muszą wykonać badania lekarskie, Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca na 29 lipca do godz. 12.00. W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z nowym harmonogramem do Zarządzenia Nr 44

Ponadto, Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu, wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu wizyty lekarskiej ustalonego przez ośrodek zdrowia) kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani, najpóźniej do 29 lipca do godz.12.00.  Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.         

Z poważaniem    

Mazowiecki Kurator Oświaty     

Aurelia  Michałowska   

eLO! VULCAN

28.06.2016

Drodzy Gimnazjaliści, Szanowni Państwo,

Zbliża się czas ogłoszenia list zakwalifikowanych do szkół. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

- na listach wywieszonych w szkołach (przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),

- po zalogowaniu się w systemie na konto kandydata,

- za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! (aplikacja sama poinformuje o wynikach niezwłocznie po ich opublikowaniu) – dla użytkowników systemu Android.

Aplikację można pobrać tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo

                                                                  

Witamy na stronie wspomagającej rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych w Wyszkowie

25.04.2016

25 kwietnia rozpoczyna się etap rejestracji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoś swoją kandydaturę.